Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN

Toys69.pl to sklep internetowy, prowadzony przez ZEUS ANDRZEJ PROCHALSKI z siedzibą w GDYNI, przy ul.ABRAHAMA 6 NIP: 969-132-00-82

 

 1. ZEUS Andrzej Prochalski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z toys69.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w toys69.pl
 3. Wszystkie produkty dostępne w toys69.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych toys69.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon zakupu lub faktura VAT.

WYSYŁKA

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Magazynie, którego adres wskazany jest na stronie internetowej toys69.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w toys69.pl na stronie głównej sklepu w stopce strony.
 2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach toys69.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 

 1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
 2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
 3. za pośrednictwem serwisuDotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

3.Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

4. Artykuły promocyjne nie obejmuję wysyłka gratis

 GWARANCJE

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie     na stronach toys69.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

2.Wymieniony lub naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt toys69.pl Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień           kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

ZWROTY
Jeżeli zakupiony towar nie spełnia twoich oczekiwań lub poprostu zmieniłeś zdanie w ciągu 14 dni masz prawo na zwrot towaru 

1.Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów  (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z                   zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.

2.W celu skorzystania z uprawnienia zwrotu, o którym mowa w ust. 10.1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać formularz za pomoca drogi elektronicznej na adres         biuro@sexshop1.pl.Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego

3.Towar użytku osobistego ze względu na higienę nie może być zwrócony używany. Dotyczy to np. wibratorów, masturbatorów, masażerów, lalek miłości innych tego typu akcesoriów. Zastrzeżenie to nie ma wpływu na rękojmię i gwarancję. Produkty w zapieczętowanym opakowaniu (np. prezerwatywy), lub kosmetyki nie mogą być zwracane, jeżeli to opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

4.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym,nieużywanym, z nienaruszoną plombą metki, wraz z  paragonem fiskalnym  lub fakturą. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres ZEUS ANDRZEJ PROCHALSKI, ul.ABRAHAMA 6 , 81-352 GDYNIA.

 1. Administrator nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 2. Koszt wysyłki i zwrotu towaru ponosi Konsument.Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia.oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

REKLAMACJE

1. Sklep internetowy toys69.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

 1. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego  o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.
 2. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

Entropia s.c.

Hurtownia Erotyczna EroPlace.pl
ul. Witosa 23
44 – 196 Knurów

z dopiskiem: „Reklamacja sklep internetowy sexshop1″

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie klient ma prawo do wymiany towaru bądż zwrotu kosztów w tym wypadku zwracamy pełne koszty ,
Nie odbieramy przesyłek “za pobraniem”

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy toys69.pl! przesyłki z towarem.Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

DANE OSOBOWE

 1. W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz osobną zgodę dla celów marketingowych.
 2. Zapis powyższy odnosi się również do Klienta, dokonującego Zakupu Towaru bez Rejestracji.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Administrator oraz toys69.pl są jednocześnie Administratorami Danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 wymienionej w ust. 12.3 niniejszego Regulaminu ustawy.
 5. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy: sexshop2015@tlen.pl lub w inny dowolny sposób.
 6. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Administratora oraz toys69.pl w celach związanych z realizacją zamówienia oraz celami marketingowymi. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
 7. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji,  odnośnie jej danych osobowych, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

jakie dane osobowe zawiera zbiór,

w jaki sposób zebrano dane,

w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

 1. Prawo do informacji, o której mowa w ust. 12.7 powyżej obejmuje prawo:

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 12.8, Administrator udziela na piśmie.
 2. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 3. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 4. Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:

niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;

niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta;

niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi – niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;

dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

 1. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Administratora oraz toys69.pl akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili Rejestracji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez toys69.pl w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie Internetowej Sklepu.